لاشه برنج شیرودی

ثبت سفارش و خرید

لاشه برنج شیرودی : بررسی برنج شیرودی از نظر ارتفاع مناسب (قد برنج)، زودرسی، مقاومت به ریزش و ورس، تعداد بیشتر دانه در یک خوشه و تعداد بیشتر خوشه ها در یک ریشه نشان داده است،که برنج شیرودی نسبت به دیگر بذرهای آزمایشی، از میزان بهروه وری بیشتری برخوردار بوده است.

همچنین نسبت به آفات و کیفیت آب و خاک مقاومت بیشتری از خود نشان داده است.  این برنج نسبت به ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻼﺳﺖ ﻣﻘﺎوم، ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻴﺖ ﺑﻼﺳﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس و ﺑﻪ آﻓﺖ ﻛﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار نیمه مقاوم می باشد.

کیفیت پخت این برنج نیز پس از برداشت و طبخ، در حد نسبتا مطلوبی است.

لاشه برنج شیرودی

لاشه برنج شیرودی نیز همان برنج شیرودی می باشد با این تفاوت که دانه های ان ریز تر می باشد .

شالی کوبی امین :کارخانه شالیکوبی امین با برند iranricemill آماده ارائه خدمات فروش انواع برنج ایرانی از جمله: برنج طارم / برنج شیرودی / برنج شمالی / برنج چینو / برنج ایرانی / برنج ندا / برنج طارم سنگی و... بابهترین کیفیت می باشد.

شماره های  تماس  

01734279256

09121303609

 

فروشگاه برنجبرچسب ها:


دیدگاه
دیدگاه شما :