فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

لیست قیمت برنج

 

 

لیست قیمت برنج

 

قیمت 1تن به بالا (تومان)  

قیمت فروش گاه اینترنتی (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

نام محصول

      8200

         8200

برنج فجر الک شده

      6400

         6700

         6400

برنج شیرودی شالیکوبی

      11200

        11500

       11200

برنج طارم دم سیاه شالیکوبی

      11500

       11500

برنج طارم هاشمي شالیکوبی

       6000

        6300

       6000

برنج نداشالیکوبی

      14200

       14500

       14200

برنج قهوه ای شالیکوبی

      11500

       11500

برنج طارم سنگي محلي شالیکوبی

      11500

       11800

     11500

برنج طارم شالیکوبی

       8450

       8450

لاشه طارم شالیکوبی

        8200

      8200

لاشه فجر شالیکوبی