بازدید معاونت وزیر جهاد کشاورزی از مزرعه خوشه طلایی کبودوال

23/بهمن/1402 منابع ومقالات بدون دیدگاه

بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی آقای مهندس علیرضا مهاجر از شرکت مزرعه خوشه طلایی کبودوال 

بررسی مشکلات برنج

برچسب ها: برنج مشکلات برنج بسته بندی برنج شالیکوبی دولت آبادی برنج فجر بازدید از شرکت علی آبادکتولدیدگاه
دیدگاه شما :