سنگ گیرشالی شالیکوبی

ثبت سفارش و خرید

1-سنگ گیر شالی برای جداسازی ذرات بزرگتر از شالی مانند سنگ های ریز و کلوخ استفاده میشود

Model:


برچسب ها:


دیدگاه
دیدگاه شما :