مقایسه برنج سفید با برنج قهوه ای کدام بهتر است؟

مقایسه برنج سفید با برنج قهوه ای کدام بهتر است؟

مدیریت 00 خرداد 25

مقایسه برنج سفید با برنج قهوه ای کدام بهتر است؟ برنج  یکی از قدیمی ترین غلات غلات در جهان است و مردم حداقل 5000 سال آن را پرورش داده اند. برنج بیش از نیمی از منابع اصلی جمعیت جهان یک ماده غذایی اصلی است و 90٪ برنج جهان از آسیا تأمین می شود. هزاران نوع برنج وجود دارد ، اما بسته به نحوه تولید آنه